Marta Ficoń

Ukończyłam Logopedię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Neurologopedię z elementami tyflologopedii na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Od 5 lat pracuję z dziećmi z różnymi trudnościami komunikacyjnymi, w szczególności z opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją, wadami artykulacyjnymi. W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja z podopiecznym oraz rzetelna diagnoza oparta na współpracy z rodziną, innymi specjalistami oraz współpracownikami. Jestem fanką Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania i jej wpływu na rozwój dzieci.

Prywatnie uwielbiam musicale, francuskie kino oraz rowerowe wyprawy.