Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna 3, 4, 5 latki 1800zł, opłata rekrutacyjna 6 latki 1500zł.

Jest ona płatna jednorazowo, podczas zapisu dziecka do przedszkola.

Opłata za przedszkole

Informujemy, że od dnia 1.09.2023r. czesne wynosić będzie 1500zł miesięcznie.

Opłaty są pobierane z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego.