Julia

Studiuję pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Pedagogicznym. Praktykę zawodową nabyłam w przedszkolu montessoriańskim i międzynarodowym żłobku. W pracy najważniejsze jest dla mnie budowanie atmosfery zaufania z dzieckiem. Staram się wspierać i integrować uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w relacji z rówieśnikami. Prywatnie lubię czytać książki, eksperymentować w kuchni i aktywnie spędzać czas.