Opłaty za przedszkole

Opłata za czesne w przedszkolu podzielona jest na 12 rat w roku i wynosi 1030 zł miesięcznie, płatna do 10 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Opłata rekrutacyjna wynosi 1500 zł. Jest ona płatna jednorazowo, podczas zapisu dziecka do przedszkola.

Rabaty i płatności

Opłaty są pobierane z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Oferujemy 10% zniżki dla rodzeństw naszych przedszkolaków.